Zarządzanie i finanse

Dysponuj zasobami mądrze i odpowiednio nimi zarządzaj.

 

„Lepiej nabywać mądrość niż złoto, zdobyta umiejętność jest cenniejsza od srebra” (Prz 16, 16).

 

Pierwszym i kluczowym aspektem na temat finansów powinna być świadomość, że jesteśmy zarządcami: zarządzamy zasobami – nie jesteśmy ich jedynymi właścicielami.

Można to bardzo łatwo zweryfikować: po śmierci. Takie myślenie usuwa z życia nadmierne i / lub skrajne pozyskiwanie dóbr materialnych:

 

„Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie też Twoje serce” (Mt 6, 21).

 

Inwestowanie jest kluczową sprawą, jeżeli chodzi o dbałość finansów, ale także twojego życia wewnętrznego, relacji i intelektu.

Natomiast najlepszą inwestycją jest człowiek. Tak – budujmy wartość u ludzi, a finansowe bogactwo będzie tego wspaniałą konsekwencją –

„dziel się i pomnażaj w sposób, który będzie poszerzał posiadłości nie tylko na polu finansowym”.

 

„Moją filozofią jest: jeżeli mam jakieś pieniądze to inwestuje je w nowe przedsięwzięcia, nie pozwalam im siedzieć w miejscu” – Richard Branson.