Relacje

Dobre relacje to podstawa spełnienia i wzrostu.

 

„Stopień do jakiego mogę stworzyć relację, która wspiera wzrost innych jako oddzielnych jednostek, jest miarą wzrostu, jaki uzyskałem w sobie” – Carl Rogers.

„Kto przebywa z mądrymi, nabywa mądrości, a kto szuka towarzystwa głupców, staje się gorszy”.

„Najpierw postaraj się być wartościowym człowiekiem. Sukces nadejdzie sam” – Albert Einstein.