Relacje

Dobre relacje to podstawa spełnienia i wzrostu.

 

„Stopień do jakiego mogę stworzyć relację, która wspiera wzrost innych jako oddzielnych jednostek, jest miarą wzrostu, jaki uzyskałem w sobie” – Carl Rogers.

 

Przerzucanie winy na rodziców i otoczenie za popełnione błędy oraz porażki nie jest do końca usprawiedliwiające, jeżeli masz możliwość swobodnego dokonywania wyborów. Wraz z osiągnięciem dorosłości wiekowej (w naszym kraju to 18 lat) „przejmujesz ster” za swoje życie i od tego momentu odpowiadasz „sam za siebie”. Dlatego wyrzuć raz na zawsze ze swojego słownika „to ich wina”. Mam życie zbudowane na pomyślności, miłości i dobrobycie – od teraz możesz kreować rzeczywistość właśnie w taki sposób.

 

„Kto przebywa z mądrymi, nabywa mądrości, a kto szuka towarzystwa głupców, staje się gorszy” (Prz 16, 20).

„Najpierw postaraj się być wartościowym człowiekiem. Sukces nadejdzie sam” – Albert Einstein.