o Bogatym Rozwoju

Dlaczego Bogaty Rozwój? Nie można było jakoś inaczej?

 

Naszą misją jest pomoc ludziom w odkryciu ich powołania i przeznaczenia, a także prowadzenie w dziedzinie szeroko rozumianego rozwoju osobistego, mając na celu wszystkie kluczowe płaszczyzny życiowe – nasze specjalizacje.

 

Podążamy za prawem wzrostu na wzór pierwszego polecenia Stwórcy: „bądźcie płodni, mnóżcie się i zaludniajcie ziemię oraz czyńcie ją sobie poddaną (…)” (Rdz 1, 28).

 

Innymi słowy: „idźcie, rozmnażajcie się, rozwijajcie i przynoście dobre owoce”.  

 

Każdy z nas został powołany do rozwoju i stawania się „najlepszą wersją samego siebie” przy współpracy z Tym, który nas stworzył. Życie na 100 % w spełnieniu, szczęściu, dobrobycie i pomyślności – to m.in. rezultat rutyny nieustannego udoskonalania. Oczywiście sukces przychodzi po walce i bez stawianiu czoła przeciwnościom, trudnościom i różnorakim problemom nie obejdzie się, a porażki to lekcje. Jednak…  

Pielęgnowanie tego stanu, dbając jednocześnie o wzrost, to bez wątpienia najważniejsza sprawa naszego życia – nie ma nic bardziej fundamentalnego.

Dążenie do doskonałości i osiągnięcie tego stanu, a następnie pielęgnowanie go, może kojarzyć się z jakąś ciężką ascezą – nic bardziej mylnego – to NORMALNOŚĆ. Po prostu odpowiedni balans: np. dobry, małżeński seks „na całego”, z tą różnicą, że bez wyuzdania i zboczeń.

Jesteśmy pasjonatami wszystkiego co otrzymaliśmy w zarządzanie – nieustannie to udoskonalamy, rozciągamy i kreujemy:

 

BMW – „Bardziej, Mocniej, Wyżej”.

 

Nie ma żadnej granicy i zawsze może być lepiej!

Pragniemy aby przemiana wpływała znacząco na wszystkie dziedziny Twojego życia: wolność w relacjach, życiu rodzinnym, zawodzie / biznesie, zdrowiu, finansach.

Jesteśmy przekonani, że powodem wszelkich niepowodzeń i deficytu pomyślności są brak przemiany i wzrostu. Dlatego widzimy ogromną potrzebę w doskonaleniu siebie, aby móc pomagać w doskonaleniu innym.

Wprowadzone przez nas zmiany i udoskonalenia zostają przyjęte natychmiast, a następnie są bezzwłocznie implementowane – “praktyka, doświadczenie i jeszcze raz doświadczenie i praktyka”. 

 

„Wprowadzenie prostych zasad chrześcijańskich do Twojego życia osobistego może zmienić oblicze świata”.

Benjamin Franklin